20 nya internationella studenter har startat på Mastersutbildning i Logistics Service Management

20 internationella studenter har startat sin mastersutbildning i Logistics Service Management vid Campus Helsingborg. Utbildning är på 2 år.