ReLog på Campus Helsingborg

Utgångspunkten för satsningen på den nya forskningsplattformen är logistikens ökade betydelse för handeln. Helsingborg är en handelsstad och ett logistiskt nav för varor och transporter. Helsingborgs Hamn har utvecklats till Sveriges näst största containerhamn, vilket ställer höga krav på forskning och utveckling inom logistikområdet.


Forskningen inom ReLog integrerar den kompetens i logistik och tjänstevetenskap som är etablerad på Campus Helsingborg. Det nära samarbetet med logistik- och handelsföretagen ger bra förutsättningar för tillämpad forskning. För att läsa hela nyhetsbrevet från besöket på Campus Helsingborg, vänligen klicka här.