Frukostmöte hos PostNord

Erik Lundin och Håkan Lindberg berättar om verksamheten och tar hand om oss den 17/11. Vi träffas hos PostNord kl 7:30.

Adress: Mineralgatan, Tostarps industriområde.

Anmäl dig här!

Frukostmöte hos Helsingborgs hamn

Välkommen på frukostmöte hos Helsingborgs hamn den 20/10. Vi träffas kl. 7.30 utanför hamnkontoret.

Markansansvarig Andrèas Eriksson inleder med att presenterar Helsingborgs hamn och dess verksamheten för oss. Därefter guidar Oskar Jonsson i hamnen.

Anmäl dig här!

Frukostmöte hos CGI

Johan Hagberg berättar hur ditt företag får kontroll över supply chain i en allt mer föränderlig värld. Han kommer bland annat ge exempel på hur man framgångsrikt kan dra nytta av realtidsinformation och hantera avvikelser i logistikflöden. Inblick ges också i synen på framtidens design med end-to-end processer i fokus.

Vi ses den 22 september kl 07:30-09:00. Adressen är Gåsebäcksvägen 20, ingång mot motorvägssidan, 4e våningen.

Anmäl dig här!

Frukostmöte hos Helsingborg Marathon

Välkommen tillbaks efter denna fantastiska sommar! Vi hoppas att alla är inspirerade och ser fram emot höstens utmaningar.

Vid nästa frukostmöte som äger rum den 25/8 så skall vi få lära oss mer om logistiken kring utmaningar i närområdet, nämligen Helsingborg Marathon.

Vi ses på Drottninggatan 15, kl 07.30.

Anmäl dig här!

Frukostmöte i Båstad

Den 11 juli hälsas du välkommen till ett frukostmöte i Båstad. Mattias Kjellgren från Kuehne Nagel som berättar om företaget och deras satsningar. Resten av dagen blir det möjlighet att titta på tennis.

Anmäl dig här.

Välkommen på årsmöte

Vid nästa möte är det dags för CeLITs årsmöte. Vi träffas den 26/5 kl 15:30 i Oxhallen hos Helsingborgs Bryggeri. Förutom årsmötet kommer vi också att få en lektion i Öl-logistik, en visning av bryggeriet och slutligen ölprovning kombinerat med extra gott tilltugg dagen till ära.

Anmäl dig här!

Framgångsrika examensarbeten

I våras skrev studenterna Anders Thulin och Anna Falkenström samt Jesper Hatakka och Davor Mijatovic klart sina C-uppsatser inom Logistics Service Management. Båda uppsatserna finns nu publicerade som kortversioner på CeLIT´s hemsida.

I den ena uppsatsen som heter ”Hållbarhet inom livsmedelsbranschen” har skribenterna undersökt fem skånska livsmedelsföretag och hur de ser på sitt hållbarhetsarbete. Skribenterna har utgått från det teoretiska begreppet Triple Bottom Line. vilken innebär att företag skall prioritera ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter lika för att vara hållbara. Författarna har således undersökt vilka likheter och skillnader som finns mellan företagens syn och Triple Bottom Line. Utifrån dessa likheter och skillnader har de kommit med rekommendationer för framtida forskning.

I den andra uppsatsen har man undersökt processen med att ta fram nya strategier. Fallet man har studerat är ett företag med det fiktiva namnet LogiTran som under hösten 2012 införde en ny hållbarhetsstrategi. Hållbarhet har de senaste åren blivit ett allt vanligare begrepp då det finns press på företag att ta ansvar och införa ett mer miljövänligt tänkande. Infallsvinkeln man har valt är att studera vilken roll som meningsskapande har i framväxten av en hållbarhetsstrategi.

Läs gärna kortversionerna i sin helhet här.

Logistik hos Boxon

Den 27 januari är vi inbjudna till ett frukostmöte hos Boxon. Mer information om program kommer i början av det nya året. Välkommen!

Anmäl dig här!