Kontakt

Centrum för Logistik och IT
Box 882, 251 08 Helsingborg
Tel: 0702 – 07 43 44
info@celit.nu