Fullständig version av kandidatuppsatser

På denna sida publiceras ett urval av de kandidatuppsatser som görs på Campus av de studenter som går Logistics Service Managementprogrammet. Klicka på länken så kan du ladda ner dokumentet.

 

 • Jag beställer inte transporter, jag beställer saker.
  (Åsa Karlsson,
  Cajsa Stoltz, Jonatan Stoltz)
  Det hållbara arbete som idag utförs på olika enheter i staden ser ut att vara beroende av individers engagemang, snarare än deras kunskap kring vilka miljömål som ska uppnås av förvaltningen och vidare den specifika enheten. Osäkerheter bland medarbetarna kring; att de ska arbeta hållbart, vem som ansvarar för det hållbara arbetet, hur de ska arbeta hållbart samt vilka konsekvenser det får att arbeta hållbart, påverkar huruvida hållbarhetsarbetet kommer att föras ut i organisationen.

 

 • Lean i serviceorganisationer – en fallstudie på Ängelholms/Helsingborgs flygplats
  (Viktor Kristiansson, Johannes Lenander, Martin Lundberg)
  Genom fallstudien på Ängelholm Helsingborg Airport har vi kommit fram till att det är svårt att avgöra vem ÄHA:s gemensamma kund är. ÄHA:s två kundgrupper/intressenter, flygbolagen och resenärerna, påverkar på olika sätt förutsättningarna för arbetet med lean. Även arbetsmoment och rutiner som finns på ÄHA är ytterligare en aspekt som kan skapa kundproblematik. Ytterligare en aspekt vi finner genom att sammanfoga Mays (2005) tankar tillsammans med resultatet från Radnors et al. (2012) studier är att fokus bör läggas på hur definitionen av kund kan variera genom värdekedjan.  Detta kan vara av större vikt än att definiera en enskild kund. Vi poängterar även vikten av att se ÄHA:s arbete med turnaround-processer utifrån mer mjuka värden, som inriktas på inställningar, värdegrunder och möjliggörare. Dessa kulturella aspekter som inriktar sig på människor och beteenden kan vi se som en positiv förutsättning som ÄHA borde se som en fördel för en implementering av lean. På liknande sätt borde även ÄHA inte stänga ute idéer och tankesätt som kan hämtas i form av inspirationsarbete i samarbete med andra flygplatser. I ÄHA:s fall fastslår vi även att det är svårt att förbättra vissa värdeadderande aktiviteter med hjälp av lean filosofin och dess verktyg eftersom aktiviteterna styrs av externa aktörer.