Kortversioner av kandidatuppsatser

Här publiceras populärvetenskapliga sammanfattningar av de bästa kandidatuppsatserna från Logistics Service Management.

Klicka på dokumentet för att ladda ner en pdf.

2013:

Om jag saknar något? Ja, facit: Meningsskapandet roll i framväxten i en hållbarhetsstrategi. Författare: Anna Falkenström & Anders Thulin

Hållbarhet inom livsmedelsbranschen: En jämförelse mellan forskningsfronten och skånska livsmedelsproducenter. Författare: Jesper Hatakka & Davor Mijatovic

2012:

När flaskhalsar blir värdeskapande: Implementering av lean production och gap-modellen i tjänstesektorn.

Lean i serviceorganisationer: En kvalitativ fallstudie på Ängelholm Helsingborg Airport granskar möjligheterna för att arbeta enligt lean i flygplatsens turnaround-processer.

Ett steg framåt, ett steg bakåt: Interorganisatoriskt relationsarbete för ett förbättrat spårbarhetsutnyttjande.

När kommer mina pinkeburkar: Kvalitativ studie om bullwhipeffektens grunder. Bullwhipeffekten innebär en informationsstörning i kedjan av leverantörer.