Medlemskap

Medlem i CeLIT
Alla företag arbetar med olika förutsättningar och med olika ambitioner och resurser. För att de potentiella medlemmarna skall känna att nyttan med medlemskap står i proportion till den insats man investerar erbjuder CeLIT idag ett alternativ som berättigar alla aktiviteter och besök.

Medlemskap
Målsättningen med ett medlemskap är att öka den egna kunskapen och att bygga ett starkare nätverk. Ett medlemskap ger tillgång till alla nätverksdiskussioner och träffar inom CeLIT. Dessutom har företaget möjlighet att delta i forskning och genom medlemskapet få tillgång till forskningsrapporter tidigare eftersom som alla CeLIT-medlemmar också ingår i LTHs nätverk och därmed de forskningsprojekt som bedrivs som offentliga projekt. Ett medlemskap innebär även möjligheten att komma närmare akademin med bra rekryteringsbas i form av examensarbetare. I medlemskapet ingår också CeLITs nyhetsbrev.

 

Medlemsavgifter
Företag
Årsavgift 1000 kr (varav 900 kr utgör serviceavgift)

Enskild firma
Årsavgift 250 kr (varav 150 kr utgör serviceavgift)

Pensionär
Årsavgift 100 kr

Student
Studieavgift 100 kr (för samtliga studieår)

 

Medlemsansökan

Vänligen fyll i nedanstående uppgifter för att ansöka om medlemskap.

Typ av medlemskap:

Namn (fyll i företagsnamn som företagare):

Kontaktperson:

Adress:

E-postadress:

Telefonnummer:

Alla fält är obligatoriska

Ladda upp företagslogotyp:

Verifiering
captcha