Om CeLIT

Nätverk för ökad konkurrenskraft
Centrum för Logistik och IT, CeLIT, bildades genom ett innovativt samarbete mellan LTH/Campus Helsingborg och Helsingborgs stad med ambitionen
att knyta samman regionens näringsliv med Lunds Universitet och de nordvästskånska kommunerna.
CeLIT drivs som en ideell förening med medlemmar från både näringsliv, offentlig sektor och akademi. Regelbundna nätverksträffar stärker kontakten
mellan medlemmarna och är ett ypperligt forum att diskutera gemensamma utvecklingsinsatser.
Ett gott samarbete inom logistikområdet ger förutsättningar att ytterligare stärka regionens gemensamma attraktivitet och konkurrenskraft.
Nätverket kring CeLIT ger företagen en dynamisk tillgång till forskare och studenter för intressanta samarbetsprojekt eller framtida anställningar.

Bred förankring
Framgångarna för CeLIT är helt beroende av sina medlemmar.
Den breda förankringen i såväl näringsliv som offentlig sektor och akademi är en förutsättning för lyckade gemensamma satsningar.